1403/03/27

خبرها

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی بانوان (3)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مرحله نهایی دومین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - بابلسر (۳)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مرحله نهایی دومین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - بابلسر (2)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مرحله نهایی دومین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام - بابلسر (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی بانوان (۲)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور و انتخابی تیم ملی بانوان (۱)

عکاس: روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

گزارش تصویری از گردهمایی مسئولین آموزش هیات های استانی فدراسیون بدنسازی - 21 تیر 1402

عکاس: روابط عمومي فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام