1401/05/29

اعلام اسامی قبول شدگان در دوره مربیگری درجه سه بدنسازی استان خراسان شمالی

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه سه بدنسازی استان خراسان شمالی در سال 1400 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اسامی قبول شدگان دوره مربیگری تخصصی درجه سه بدنسازی بانوان استان خراسان شمالی درسال 1400 اعلام شد.

لیست قبول شدگان که مدارک آن ها صادرشده، در فایل پیوست قابل مشاهده است.