1401/05/29

اسامی قبول شدگان در دوره های مربیگری درجه دو و سه فدراسیون اعلام شد

نایب رییس انستیتوی بین المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از اعلام اسامی قبول شدگان در دوره های مربیگری درجه دو و سه فدراسیون خبر داد.

فرزانه عبداللهی در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اظهار داشت: دوره های مربیگری درجه دو و سه بدنسازی و پرورش اندام در سال 1400 در دو بخش آقایان و بانوان و زیر نظر فدراسیون برگزار شد که اسامی قبول شدگان مشخص شده است.

وی افزود: قبول شدگان در این دوره ها می توانند با مراجعه به انستیتوی فدراسیون بدنسازی مدرک مربیگری خود را دریافت نمایند. 

نایب رییس انستیتوی بین المللی فدراسیون در پایان گفت: اسامی قبول شدگان در دوره مربیگری درجه یک فدراسیون نیز به زودی اعلام می شود.

گفتنی است؛ اسامی قبول شدگان در دوره های مربیگری درجه دو و سه فدراسیون در سال 1400 در فایل پیوست قابل مشاده است.