1401/05/29
با حضور ریاست فدراسیون؛

حکم سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی اهدا شد

سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی حکم خود را از ریاست فدراسیون دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جواد بهارآرا سرپرست جدید هیات بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی با حضور در محل فدراسیون بدنسازی با عبدالمهدی نصیرزاده ریاست فدراسیون در نشستی شرکت کرد. 

بعد از پایان این نشست در حضور رییس، سرپرست دبیری و خزانه دار فدراسیون، رییس هیات خوزستان و دبیر کمیسیون داوران حکم سرپرستی جواد بهارآرا به وی اهدا شد.