1401/05/29

آغاز پروسه انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بدنسازی

ثبت نام داوطلبین برای حضور در انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بخشنامه ثبت نام از داوطلبین برای حضور در انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام صادر و به هیات های استانی ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است:

 پیرو مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/08 مقرر است انتخابات کمیسیون های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بر اساس دستورالعمل های مربوطه برگزار گردد.

مهلت ثبت نام از روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه تا پایان وقت اداری 21 اردیبهشت ماه تعیین شده و داوطلبین بایستی با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به صورت حضوری در فدراسیون اقدام به ثبت نام به عمل آورند.

 

مدارک ثبت نام داوطلبین کاندیداتوری مربیان و داوران:

1- اصل کارت مربیگری + کپی برابر با اصل شده ( ویژه کاندیداتوری کمیسیون مربیان)

2- اصل کارت داوری + کپی برابر با اصل شده ( ویژه کاندیداتوری کمیسیون داوران)

3- اصل کارت ملی + کپی برابر با اصل شده

4- ارائه معرفی نامه از هیئت بدنسازی استان

5- ارائه عدم سوءپیشینه

6- ابلاغ مدرسان مربیگری ( ویژه داوطلبین کمیسیون مربیان ) و داوری ( ویژه داوطلبین کمیسیون داوران) درجه یک فدراسیون و سایر سطوح مدرسی آسیایی و جهانی

7-ابلاغ داوری، سرداوری ، ناظر داوری در مسابقات قهرمانی جهان – آسیا – لیگ برتر قهرمانی کشور در 5 سال  گذشته ( ویژه داوطلبین کمیسیون داوران )

8- ابلاغ مربیگری تیم های تحت هدایت آن ها که موفق به کسب مقام مورد تأیید در شرایط داوطلبان کمیسیون مربیان در 5 سال گذشته قید گردید .

 

مدارک ثبت نام داوطلبین کاندیداتوری ورزشکاران:

1- اصل مدرک تحصیلی دیپلم + کپی برابر با اصل

2- اصل کارت ملی + کپی برابر با اصل

3- ارائه معرفی نامه از هیئت بدنسازی استان

4- ارائه عدم سوء پیشینه

5- ارائه اصل احکام قهرمانی به همراه کپی برابر با اصل مقام های ذکر شده در شرایط داوطلبان کمیسیون ورزشکاران

 

گفتنی است؛ دستورالعمل های کمیسیون داوران، مربیان و ورزشکاران که به تصویب هیات رییسه فدراسیون و مجمع عمومی فدراسیون رسیده، به هیات های استانی ارسال شده و ورزشکاران می توانند از طریق هیات ها در جریان شرایط ثبت نام قرار بگیرند.