1401/05/29

فراخوان واگذاری تمامی فضاهای اسپانسری مسابقات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فراخوانی جهت واگذاری تمامی فضاهای تبلیغاتی در اختیار خود را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و بنابر اعلام کمیته بازاریابی، فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی در نظر دارد بهره برداری تجاری کلیه فضاهای تبلیغاتی و فرصت های درآمدزایی مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی تیم های ملی، لیگ و... را وفق آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی از طریق مزایده به یک شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

بر این اساس از تمامی شرکت های علاقه مند دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری با این فدراسیون در موضاعات مذکور در این مزایده شرکت نمایند.

نام و نشانی مزایده گر: 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران به نشانی: تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، مجموعه ورزشی شهید شیرودی، طبقه دوم، کد پستی 158151881 تلفن تماس: 88830803

موضوع مزایده: کلیه فضاهای تبلیغاتی و فرصت های درآمدزایی که به تفصیل در فرم اسناد مزایده تشریح می گردد.

زمان و محل دریافت اسناد مزایده: 1401/03/10 لغایت 1401/04/10