1401/05/29
اطلاعیه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام؛

برگزاری هر گونه مسابقه فرا استانی نیازمند مجوز فدراسیون است

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اعلام کرد برگزاری هر گونه مسابقه خارج از چارچوب رقابت های استانی نیازمند گرفتن مجوز از فدراسیون است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در بخشنامه ای که به هیات های بدنسازی و پرورش اندام استان ها ارسال شده، آمده است:

برگزاری هر گونه مسابقات تحت عناوین( المپیاد، فستیوال، کاپ آزاد کشوری، چند جانبه، جام، بین باشگاهی و ...) در هر یک از رشته های ذیل فدراسیون، هیأت آن استان می بایست درخواست کتبی خود را حداقل 30 روز قبل به فدراسیون ارسال نماید و در صورت موافقت کتبی، انجمن یا کمیته مربوطه نسبت به برگزاری مسابقات مذکور اقدام نماید.

بدیهی است، عواقب عدم رعایت این سلسله مراتب به عهده شخص رئیس هیأت برگزار کننده خواهد بود.