1401/05/29

قرارداد همکاری فدراسیون بدنسازی و شرکت شیرخشک پگاه به امضا رسید

قرارداد همکاری میان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و شرکت شیرخشک نوزاد پگاه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در نشستی با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و حمید خدایی مدیرعامل شرکت شیرخشک نوزاد پگاه و جمعی از اصحاب رسانه، قرارداد همکاری به امضا رسید.

این قرارداد همکاری میان فدراسیون بدنسازی و شرکت شیرخشک نوزاد پگاه تا پایان سال 1402 اعتبار خواهد داشت.

گفتنی است؛ محمد دیوسالار رییس کمیته انضباطی و مسعود روشنی سخنگوی فدراسیون بدنسازی نیز در این نشست حضور داشتند.