1401/05/29

قوانین جدید ثبت قرارداد مربیان در سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی اعلام شد

طبق اعلام فدراسیون، از این پس مربیان برای حضور در مسابقات لیگ بدنسازی و پرورش اندام نیاز به تاییدیه از سوی کمیسیون مربیان دارند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پایان اولین دوره لیگ بدنسازی و پرورش اندام، طبق هماهنگی صورت گرفته میان فدراسیون و سازمان لیگ فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، قوانینی برای حضور مربیان در دوره های بعدی وضع و ابلاغ شد.  

بر همین اساس مقرر شد ترتیبی اتخاد شود تا مربیان قبل ثبت قرارداد در سازمان لیگ، تاییدیه کمیسیون مربیان را دریافت کنند.

همچنین طبق مصوبه جدید، تنها مربیانی حق مربیگری در لیگ را خواهند داشت که دارای حداقل کارت مربیگری درجه یک در رشته مربوطه باشند. بدین ترتیب اگر مربی فاقد کارت مربیگری درجه یک باشد و کمیسیون مربیان وی را تایید نکرده باشد، حتی در صورت ثبت قرارداد با یک باشگاه این قرارداد فاقد اعتبار و وجاهت قانونی خواهد بود.