1401/05/29

نصیری: نحوه انتخاب در رده های جوانان و پیشکسوتان مشخص شد/ هر استان می تواند فقط یک تیم به مسابقات اعزام کند

رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: ملاک فدراسیون برای ثبت نام ورزشکاران در مسابقات انتخابی تیم ملی، اولین استانی است که ورزشکار در مسابقات آن حاضر بوده است.

محمد نصیری در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص برگزاری نشست کمیته فنی اظهار داشت: در این نشست که با حضور ریاست و دبیرکل فدراسیون برگزار شد، اعضای کمیته فنی و آقایان پیری، جبلی، زندی، دیوسالار و بوجاریان هم حضور داشتند. محور بحث هم روی مسابقات انتخابی تیم ملی بود و مصوباتی هم داشتیم.

وی افزود: طبق تصمیم اعضای کمیته فنی برای مسابقات جوانان جهان و کاپ جهانی پیشکسوتان که در آذرماه به میزبانی ایران برگزار می شود، در جریان مسابقات انتخابی آسیایی در هر وزن دو ورزشکار و در جریان انتخابی جهانی نیز در هر وزن دو ورزشکار انتخاب خواهند شد.

رییس کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص برگزاری مسابقات انتخابی تصریح کرد: هر استان فقط می تواند یک تیم را به مسابقات انتخابی اعزام کند و تنها تهران و استان میزبان می توانند دو تیم در مسابقات داشته باشند. ضمن اینکه هر استان در هر وزن مجوز ثبت نام یک ورزشکار را خواهد داشت. البته این موضوع را هم تصویب کردیم که ورزشکار باید از اولین استانی در مسابقات آن شرکت کرده، برای رقابت های انتخابی تیم ملی معرفی شود و اگر ورزشکاری در مسابقات چند استان حاضر شود، ملاک فدراسیون اولین استانی است که ورزشکار در رقابت آن شرکت کرده و حائز شرایط حضور شده است. در ضمن ورزشکاران حتما می بایست برای شرکت در مسابقات انتخابی هنگام وزن کشی پاسپورت خود را ارائه دهند و به افراد بدون پاسپورت اجازه وزن کشی داده نخواهد شد.

نصیری در پایان گفت: در خصوص اعزام های کمیته فیتنس هم بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد برای اعزام آسیایی این کمیته تا تاریخ 27 مردادماه و برای اعزام جهانی تا تاریخ 20 شهریورماه نفرات منتخب خود را معرفی نماید.