1401/05/29

حکم رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان از سوی ریاست فدراسیون اهدا شد

بعد از رای اعتماد مجمع هیات بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان به صمد محمدپرست، حکم او از سوی ریاست فدراسیون اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، صمد محمدپرست در تاریخ 12 خرداد 1401 در مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان با رای اکثریت اعضای مجمع برای چهار سال به عنوان رییس هیات این استان انتخاب شد.

رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان با حضور در فدراسیون با عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون دیدار و گفتگو کرد. 

محمدپرست در این نشست ضمن تشکر از حمایت های فدراسیون از ورزشکاران استان سیستان و بلوچستان در رقابت های داخلی و بین المللی از برنامه های هیات این استان برای اخذ میزبانی های ملی و بین المللی سخن گفت. 

نصیرزاده نیز ضمن تبریک به محمدپرست، با اهدای حکم ریاست او در هیات بدنسازی و پرورش اندام استان سیستان و بلوچستان، برای وی در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.