1401/05/29

دفترچه های داوری درجه سه مچ اندازی استان کرمان صادر شد

با اعلام سرپرست کمیته مچ اندازی و سرپرست انستیتو، دفترچه های داوری درجه سه مچ اندازی استان کرمان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دفترچه های داوری درجه سه مچ اندازی مربوط به استان کرمان با تلاش مسئولان فدراسیون، کمیته مچ اندازی و انستیتوی بین المللی فدراسیون صادر شد.

اسامی قبول شدگان که دفترچه آن ها صادر شده، به شرح زیر است:

1- مریم بافقی پور

2- فاطمه پران پور

3- مرجان علیزاده

4- سمیرا خواجه بافقی

5- مهسا نصریان بهابادی

6- فائزه احمدی حمید آبادی

7- سارا امیر حسینی

8- منصور شهیدی

9- معصومه ایزدآبادی

10- سمیه پور شهسواری

11- اعظم ستوده نیا

12- مریم همتی

13-سمیه سادات موسوی رابری

14- سیده مرضیه موسوی قهقرخی

15- طبیه عباسی نیا

16- مریم نصیری رفسنجانی

17- حکیمه ثنایی راد

18- فاطمه تقی نژاد دره دری

19- فاطمه ده شیری پاریزی

20 - زهرا یوسفی اوردجی

21 -  مهدیه ایرانمنش پاریزی

22 - لیلی نژاد حاج اسماعیلی

23 - فرزانه سعادت نصری

24 - لیدا بحرینی پور

25 - زهرا شهریاری

26 - فاطمه رئیسی

27 - نسرین پیر مرادی

28 - سجاد شول

29 - کاظم شیخ کانلوی میلان

30 - یاسر پورخسروانی

31- مجتبی خسروی

32-هادی حاتمی زاده بهابادی

33- مرتضی غلامی

34- حسن زندوار

35- مهدی پرکم

36- امیر محیط

37- احسان رشتی

38- بهروز صابری

39- پوریا پرورش

40-سیدحسن باقری سرداری

41- جواد منشی زاده

42- سعید بهتری

43- علی منصورنیا

44- محمدحسین فتحی راد

45- عماد غلامرضاپور