1401/05/29

مسئول داوران و آموزش کمیته فیتنس معرفی شدند

با نظر سرپرست کمیته فیتنس دو تن از اعضای جدید این کمیته معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بنا به پیشنهاد  امیر زندی، سرپرست کمیته فیتنس دو تن از اعضای جدید این کمیته معرفی شدند.

از همین رو طی حکمی از سوی سرپرست کمیته فیتنس، رامین ارشادی به عنوان رییس داوران و علی اسفندیاری به عنوان رییس آموزش کمیته فیتنس منصوب شدند.