1401/05/29

بازبینی نفرات اعزامی به مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار شد

صبح روز پنجشنبه جلسه بازبینی نفرات برتر مسابقات استانی جهت شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی در آبادان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان خوزستان، بازبينی نفرات اعزامی به مسابقات انتخابی تيم ملی در كرمانشاه و كرمان جهت حضور در مسابقات آسيايی و جهانی، روز گذشته پنجشنبه ١٣ مردادماه در آبادان برگزار شد.

گفتنی است که نفرات برتر پس از انتخاب توسط كميته فنی به مسابقات مذكور اعزام خواهند شد.

در حاشيه اين برنامه نشست رئيس هيات استان با رئيس تربيت بدنی شهرستان آبادان و رئیس هيات این شهرستان برگزار شد.

در این نشست در خصوص استفاده از ظرفيت‌های بالقوه شهرستان آبادان و همچنین در خصوص برگزاری مسابقات و كلاس‌های آموزشی و مسابقات پیش‌رو بحث و تبادل نظر شد.