1403/03/27

محمدجعفری رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان شد

با رای اعضای مجمع هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان، علیرضا محمدجعفری به عنوان رئیس این هیات انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مجمع انتخاباتی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان امروز با حضور عبدالمهدی نصیرزاده رییس فدراسیون، میثم پاریزی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع که 9 کاندیدا داشت، نتیجه انتخابات در دور اول به شرح زیر رقم خورد:

علیرضا محمدجعفری: 15 رای

روح الله مظفری: 14 رای

بدین ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور دوم نیز 29 عضو مجمع آرای خود را به شرح زیر به صندوق انداختند:

علیرضا محمدجعفری: 16 رای

روح الله مظفری: 13 رای

گفتنی است؛ در پایان انتخابات علیرضا محمدجعفری با رای اکثریت اعضای مجمع به عنوان رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان برای 4 سال آینده انتخاب شد.