1403/03/27

نتایج مسابقات مچ اندازی بانوان مستریونیورس 2024 ایران اعلام شد

مسابقات بین المللی مچ اندازی بانوان مستریونیورس 2024 ایران با معرفی نفرات برتر در تهران به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در جریان رویداد بین المللی مستریونیورس 2024 ایران(جام زنده یاد یزدان راد) مسابقات مچ اندازی بانوان در دو بخش دست راست و دست چپ برگزار شد.

نفرات برتر این رویداد به شرح زیر معرفی شدند:

دست چپ///

 

جوانان، 65- کیلوگرم:

1- مهدیه کلانتری

2- ویدا پولادی

3- یلدا افخمی

 

جوانان، 65+ کیلوگرم:

1- شیدا حسینی

2- نیلوفر سادات موسوی

3- پریا کاظمی

 

بزرگسالان، 60- کیلوگرم:

1- شکوفه شجاعی

2- افسانه قلج

3- محدثه تبرک

 

بزرگسالان، 70- کیلوگرم:

1- آرزو حسینی

2- شراره نظری

 

بزرگسالان، 80- کیلوگرم:

1- سونیا امیرشقاقی

2- طیبه فریدزادگان

 

بزرگسالان، 90- کیلوگرم:

1- رویا مهبودی

2- عفت کمره ای

3- سمیه موسوی

 

بزرگسالان، 90+ کیلوگرم:

1- لیلا فروزانی

2- مریم نصیری

 

پیشکسوتان، 70- کیلوگرم:

1- مهتاب دیوسالار

2- مرضیه مهدی زاده

3- زهرا اکبری

 

پیشکسوتان، 80- کیلوگرم:

1- ناهید رضاییان

 

پیشکسوتان، 80+ کیلوگرم:

1- فاطمه نسامجدی

 

پارامچ اندازی، ایستاده، 65- کیلوگرم:

1- محبوبه محمدی

2- مرضیه کشاورز

3- میترا قرامیسی

 

پارامچ اندازی، ایستاده:

1- آوین منصوری

 

پارامچ اندازی، ایستاده، 65+ کیلوگرم:

1- لیلا شمسی پور

 

پارامچ اندازی، نشسته، 65- کیلوگرم:

1- مهری ذاکری

2- مریم کریمی

3- شهره شکیبایی

 

پارامچ اندازی نشسته، 65+ کیلوگرم:

1- فریبا اصغری

2- ملیحه حصارخانی

 

دست راست///

 

جوانان، 65- کیلوگرم:

1- فائزه اسلامی پور

2- مهدیه کلانتری

3- یلدا افخمی

 

جوانان، 65+ کیلوگرم:

1- شیدا حسینی

2- مهلا مروتی

3- نیلوفر سادات موسوی

 

بزرگسالان، 60- کیلوگرم:

1- افسانه قلج

2- زهرا نظری

3- محدثه تبرک

 

بزرگسالان، 70- کیلوگرم:

1- آرزو حسینی

2- شراره نظری

3- میترا عبدالوند

 

بزرگسالان، 80- کیلوگرم:

1- سونیا امیرشقاقی

2- طیبه فریدزادگان

 

بزرگسالان، 90- کیلوگرم:

1- رویا مهبودی

2- سمیه موسوی

3- عفت کمره ای

 

بزرگسالان، 90+ کیلوگرم:

1- لیلا ظفرنیا

2- لیلا فروزانی

3- مریم نصیری

 

پیشکسوتان، 70- کیلوگرم:

1- مهتاب دیوسالار

2- مرضیه مهدی زاده

3- لیلا ابراهیمی

 

پیشکسوتان، 80- کیلوگرم:

1- ناهید رضاییان

2- مریم نادعلی

 

پیشکسوتان، 80+ کیلوگرم:

1- فاطمه نسامجدی

 

پارامچ اندازی، ایستاده، 65- کیلوگرم:

1- بهناز رضاسروش

2- محبوبه محمدی

3- فاطمه خلیلی

 

 

پارامچ اندازی، ایستاده، 65+ کیلوگرم:

1- مریم رنحبر

2- لیلا شمسی پور

3- لیلا دماوندی

 

پارامچ اندازی، نشسته، 65- کیلوگرم:

1- مریم کریمی

2- شهره شکیبایی

3- مهری ذاکری

 

پارامچ اندازی نشسته، 65+ کیلوگرم:

1- ملیحه حصارخانی

2- فریبا اصغری