1403/03/27

برگزاری مسابقات پاورلیفتینگ بانوان مستریونیورس با حضور معاون بانوان وزارت ورزش/ نفرات برتر معرفی شدند

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه بین المللی مستریونیورس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه بین المللی مستریونیورس در بخش بانوان طی روزهای 19 و 20 خردادماه در سالن افراسیابی مجموعه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از این رویداد بازدید کرد و در مراسم اهدای نیز حاضر شد.

این رقابت ها در چهار رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان انجام شد و به نفرات برتر در بخش اوورالی جوایز نقدی اهدا شد. 

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

 

نتایج انفرادی مسابقات مستر یونیورس دربخش پرس سینه 

پرس سینه///
رده سنی :جوانان
دسته وزنی:43-47-52
الناز بختیارپاکزاد دسته 43کیلوگرم مقام اول

رده سنی :بزرگسالان 
دسته وزنی:47-52
راضیه حسینی دسته 52کیلو گرم مقام اول

دسته وزنی:69-76
الهام سلیمیان دسته 76کیلو گرم مقام اول 
فاطمه رنجبر دسته 76کیلو گرم مقام دوم
سهیلا سلیمانی دسته 76کیلو گرم مقام سوم

دسته وزنی:84-84+
مهدیه حسن زاده دسته 84+کیلوگرم مقام اول 

رده سنی: مستر1-2
دسته وزنی :47-52
سوفیا قرایی دسته 52کیلوگرم مقام اول 

دسته وزنی:57-63
سمانه دراقی دسته 63کیلوگرم مقام اول 

دسته وزنی 69-76
مریم قربانی دسته 76کیلو گرم مقام اول

نتایج اورالی پرس سینه///

رده سنی:نوجوانان وجوانان
الناز بختیار پاکزاد

رده سنی:بزرگسالان
مهدیه حسن زاده   اول
الهام سلیمیان   دوم
فاطمه رنجبر   سوم

رده سنی :مستر
سوفیا قرایی   اول
سمانه دراقی   دوم
مریم قربانی   سوم

 

پاورلیفتینگ///


رده سنی :نوجوانان
دسته وزنی:43-47-52
هستی عامری دسته 52کیلوگرم مقام اول

رده سنی :جوانان
دسته وزنی:43-47-52
الناز بختیار پاکزاددسته وزنی43 مقام اول 

دسته وزنی 57-63-69
عسل سالوری دسته 63کیلو گرم 
در حرکت پرس سینه از دور مسابقات حذف شد  

دسته وزنی :76-84-84+
فائزه اسمعیلی خسرقی دسته 76کیلوگرم مقام اول 

رده سنی:بزرگسالان 
دسته وزنی :47-52
فاطمه احمدپوردسته 52کیلوگرم مقام اول
سیدراضیه حسینی دسته 52کیلوگرم مقام دوم
فاطمه کریمی دسته47کیلو گرم مقام سوم

دسته وزنی:57-63
زهرا میرزائیان دسته 63کیلوگرم مقام اول
افسانه قلج دسته 63کیلو گرم مقام دوم

دسته وزنی:69:76
عاطفه طاهرخانی دسته 76کیلوگرم مقام اول

دسته وزنی:84-84+
مهدیه حسن زاده دسته 84+کیلوگرم مقام اول
فاطمه استکی دسته 84کیلوگرم مقام دوم

رده سنی :مستر1
دسته وزنی:47-52
سوفیا قرایی دسته 52کیلوگرم مقام اول
افسانه امامی مقدم دسته 47کیلوگرم مقام دوم 
نجمه استکی دسته 52کیلو گرم درحرکت پرس سینه از دور مسابقات حذف شد

دسته وزنی:69-76
مهتاب دیوسالاردسته69کیلوگرم مقام اول
الناز خشچیان دسته76کیلو گرم مقام دوم 

دسته وزنی:84-84+
سیده پریسا موسوی دسته 84+کیلوگرم مقام اول 
ندا بی زبانی مقدم دسته 84کیلوگرم مقام دوم

رده سنی:مستر2
دسته وزنی:69-76
معصومه محمدی دسته 69کیلوگرم مقام اول
جمیله چمنی دسته 76کیلوگرم مقام دوم 

دسته وزنی :84-84+
پروانه آرا دسته وزنی 84 کیلوگرم اول

نتایج اوورالی پاورلیفتینگ///

رده سنی :نوجوانان وجوانان
فائزه اسمعیلی خسرقی   اول
الناز بختیار پاکزاد   دوم
هستی عامری    سوم

رده سنی:بزرگسالان 
مهدیه حسن زاده   اول 
زهرا میرزائیان   دوم
فاطمه احمدپور    سوم

رده سنی :مستر 1-2
پروانه آرا    اول 
سوفیا قرایی      دوم 
سیده پریسا موسوی    سوم