1401/05/29
گزارش تصویری از جلسه کمیته بانوان انجمن پاورلیفتینگ